ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ


Gelecek Burada Şekillenir...

Kaliteli Eğitimin Adresi ZBEÜ
Uluslararası Üniversite ZBEÜ
ZBEÜ, Türkiye'nin
En Çevreci Üniversitesi
Sosyal Üniversite ZBEÜ
Topluma Duyarlı Üniversite ZBEÜ
ZBEÜ Kütüphanesi
7/24 Hizmetinizde
Bölgenin Sağlık Üssü ZBEÜ
EOBS
Öğrenci Bilgi Sistemi
ve Ders Kataloğu

Tanıtım Broşürleri

Videolar

Fotoğraf Albümü

Ana Sayfa » Kaliteli Eğitimin adresi ZBEÜ


Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), 14 Fakültesi, 3 Enstitüsü, 4 Yüksekokulu, Devlet Konservatuvarı, 9 Mes­lek Yüksekokulu ve 31 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile akademik ve bilimsel çalışmalarını kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerle zenginleştirerek her geçen yıl daha da güçlenen bir üniversitedir. Her geçen gün büyüyen BEÜ, 2018-2019 Akademik Yılında 71 lisans, 82 lisansüstü (51 yüksek lisans, 31 doktora), 98 ön lisans programı ile toplam 251 bölüm ve programda eğitim vermeye hazır.

Akademik kadrosunu her geçen gün zenginleştiren BEÜ 102 Profesör, 84 Doçent ve 344 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 530 öğretim üyesi ve 685 Öğretim elemanından oluşan dev kadrosuyla 2018-2019 akademik yılında öğrencilerine kaliteli ve nitelikli eğitim vermeye hazır. 35 bine yakın öğrencisi bulunan BEÜ, sizi de bu dev aileye katılmanızı bekliyor. BEÜ eğitim-öğretim ile ilgili kalite sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Bu amaçla, BEÜ’de akreditasyona yönelik çalışmalar yürütülmekte, ve kalite güvencesi süreçlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir.
Kurumsal kalite süreçlerinin geliştirilmesine öncelikleri arasında yer veren Bülent Ecevit Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programına başvurusunu 2015 yılında yapmıştır. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)’nın 1994 yılında uygulamaya konulan Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP), yükseköğretim kurumlarının kurumsal özerklik, uluslararasılaşma, personel ve öğrenci alımında rekabet, kamu yatırımlarını azaltma ve kendi kaynaklarını üretebilme, müfredat yenilikleri ve ilave aktiviteler gibi günümüzde yüzleştikleri zorlukları stratejik planları çerçevesinde yönetebilme ve üstesinden gelebilme kapasitesi ile ilgili değerlendirmeler yapmaktadır. Şu ana kadar 45 ülkede yaklaşık 400 değerlendirme yapan IEP, EUA’nın bağımsız üyelik hizmeti olup Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Birliği (ENQA)’nın tam üyesidir. Türkiye’de sadece 15 üniversitenin bu programdan geçtiği Kurumsal Değerlendirme Programı sürecini 2016 yılında başarıyla tamamlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, IEP Kalite Etiketini 5 yıl süreyle kullanmaya hak kazanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

BEÜ, kurumsal kalitenin yanı sıra, bölüm ve programlarında kalite süreçlerine büyük önem vermektedir. Üniversitemizin Çevre ve Geomatik Mühendisliği bölümlerine, 2015-2020 dönemi için uluslararası geçerliliğe sahip Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akre­ditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akreditasyon verilmiştir.

Mühendislik Fakültemizin İnşaat Mühendisliği bölümü 2017-2019 dönemi için MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Fen-Edebiyat Fakültemizin Biyoloji bölümü Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 2015-2020 dönemi için akredite olmuştur. Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı ve İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri ise FEDEK tarafından 2017-2019 dönemi için akredite edilmiştir. Tıp Fakültemizin Kardiyoloji Anabilim Dalı, Türk Kardiyoloji Ye­terlilik Kurulu Eğitim Kurumu Değerlendirme Komisyonu tarafın­dan Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi alarak 2011 yılı itiba­riyle 5 yıl geçerli olmak üzere akredite edilmiştir.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizin Mikrobiyoloji ve Bi­yokimya Laboratuvarlarındaki bazı önemli testler de dünyanın önde gelen kalite kontrol kuruluşları tarafından 2013 yılı itibariyle akredite edilmiştir.

Yabancı Diller Yüksekokulumuz Birleşik Krallık’ta yeterlilikler, sınavlar ve ölçme-değerlendirme hizmetlerinden sorumlu kuruluş Ofqual tarafından denetlenen Pearson Assured International kurumu tarafından 2017 yılı itibarıyla süresiz olarak akredite edilmiştir.

Mühendislik Fakültemizin Elektrik-Elektronik, İnşaat, Maden ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde MÜDEK kapsamındaki ak­reditasyon yenileme çalışmaları devam etmektedir. Fen Edebiyat Fakültemizin Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Tarih, Arkeoloji ve Sosyoloji Bölümleri de FEDEK’e akredite olmak üzere yaptıkları başvurunun ardından çalışmalarını hızlı biçimde sürdürmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültemizin Hemşirelik bölümü Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK)’ne başvuru yapmış olup, akreditasyon süreci devam etmektedir. Tıp fakültemizde ise Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)’ne yapılan başvurunun ardından akreditasyon süreçleri devam etmektedir.

Akademik Birimlerimiz