BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ


Gelecek Burada Şekillenir...

Kaliteli Eğitimin Adresi BEÜ
Uluslararası Üniversite BEÜ
BEÜ, Türkiye'nin
En Çevreci Üniversitesi
Sosyal Üniversite BEÜ
Topluma Duyarlı Üniversite BEÜ
BEÜ Kütüphanesi
7/24 Hizmetinizde
Bölgenin Sağlık Üssü BEÜ
EOBS
Öğrenci Bilgi Sistemi
ve Ders Kataloğu

Tanıtım Broşürleri

Videolar

Fotoğraf Albümü

Ana Sayfa » Kaliteli Eğitimin adresi BEÜ


Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ), 13 Fakültesi, 3 Enstitüsü, 5 Yüksekokulu, Devlet Konservatuvarı, 7 Mes­lek Yüksekokulu ve 30 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile akademik ve bilimsel çalışmalarını kültürel, sanatsal, sportif etkinliklerle zenginleştirerek her geçen yıl daha da güçlenen bir üniversitedir. Her geçen gün büyüyen BEÜ, 2016-2017 Akademik Yılında 62 lisans, 72 lisansüstü (45 yüksek lisans, 27 doktora), 95 ön lisans programı ile toplam 229 bölüm ve programda eğitim vermeye hazır.

Akademik kadrosunu her geçen gün zenginleştiren BEÜ 85 Profesör, 100 Doçent ve 337 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 522 öğretim üyesi ve 659 Öğretim elemanından oluşan dev kadrosuyla 2016-2017 yılında öğrencilerine kaliteli ve nitelikli eğitim vermeye hazır. 30 bine yakın öğrencisi bulunan BEÜ, sizi de bu dev aileye katılmanızı bekliyor. BEÜ eğitim-öğretim ile ilgili kalite sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Bu amaçla, BEÜ’de akreditasyona yönelik çalışmalar yürütülmekte, ve kalite güvencesi süreçlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. 
Kurumsal kalite süreçlerinin geliştirilmesine öncelikleri arasında yer veren Bülent Ecevit Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Kurumsal Değerlendirme Programına başvurusunu 2015 yılında yapmıştır. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)’nın 1994 yılında uygulamaya konulan Kurumsal Değerlendirme Programı (IEP), yükseköğretim kurumlarının kurumsal özerklik, uluslararasılaşma, personel ve öğrenci alımında rekabet, kamu yatırımlarını azaltma ve kendi kaynaklarını üretebilme, müfredat yenilikleri ve ilave aktiviteler gibi günümüzde yüzleştikleri zorlukları stratejik planları çerçevesinde yönetebilme ve üstesinden gelebilme kapasitesi ile ilgili değerlendirmeler yapmaktadır. Şu ana kadar 45 ülkede yaklaşık 400 değerlendirme yapan IEP, EUA’nın bağımsız üyelik hizmeti olup Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Birliği (ENQA)’nın tam üyesidir. Türkiye’de sadece 15 üniversitenin bu programdan geçtiği Kurumsal Değerlendirme Programı ile ilgili süreçler BEÜ’de halen devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

BEÜ, kurumsal kalitenin yanı sıra, bölüm ve programlarında kalite süreçlerine büyük önem vermektedir. Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bö­lümüne, ilk olarak 2011-2014 dönemi için uluslararası geçerliliğe sahip Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akre­ditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akreditasyon verilmiştir. Bö­lümün başarıyla sürdürdüğü çalışmalar MÜDEK tarafından değerlendirilmiş, bölümün 2014-2017 dönemi için de akreditasyonu onaylanmıştır.,

Mühendislik fakültemizin Çevre ve Geomatik Mühendisliği bölümleri MÜDEK tarafından 2015-2020 dönemi için akredite edilmiştir. Fen-Edebiyat Fakültemizin Biyoloji bölümü Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından 2015-2020 dönemi için akredite olmuştur. Tıp Fakültemizin Kardiyoloji Anabilim Dalı, Türk Kardiyoloji Ye­terlilik Kurulu Eğitim Kurumu Değerlendirme Komisyonu tarafın­dan Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi alarak 2011 yılı itiba­riyle 5 yıl geçerli olmak üzere akredite edilmiştir.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizin Mikrobiyoloji ve Bi­yokimya Laboratuvarlarındaki bazı önemli testler de dünyanın önde gelen kalite kontrol kuruluşları tarafından 2013 yılı itibariyle akredite edilmiştir.

Mühendislik Fakültemizin Elektrik-Elektronik, İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümleri MÜDEK kapsamındaki ak­reditasyonlarını sürdürmektedir. Fen Edebiyat Fakültemizin Kimya, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tarih, Arkeoloji ve Sosyoloji Bölümleri de FEDEK’e akredite olmak üzere yaptıkları başvurunun ardından çalışmalarını hızlı biçimde sürdürmektedir.

Akademik Birimlerimiz