BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ


Gelecek Burada Şekillenir...

Kaliteli Eğitimin Adresi BEÜ
Uluslararası Üniversite BEÜ
BEÜ, Türkiye'nin
En Çevreci Üniversitesi
Sosyal Üniversite BEÜ
Topluma Duyarlı Üniversite BEÜ
BEÜ Kütüphanesi
7/24 Hizmetinizde
Bölgenin Sağlık Üssü BEÜ
EOBS
Öğrenci Bilgi Sistemi
ve Ders Kataloğu

Tanıtım Broşürleri

Videolar

Fotoğraf Albümü

Ana Sayfa » BEÜ Kütüphanesi 7/24 Hizmetinizde


Bir üniversitenin niteliği ve yeterliliği, o üniversitenin merkez birimi olan kütüphaneye yaklaşımı ile ölçülür. Üniversitemiz, öğrencilerimizin entelektüel gücünü ve kültürünü arttırarak, onların özgür düşünceli, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmesini sağlamak amacıyla Farabi Kampüsü ve diğer kampüslerindeki kütüphanelerin gelişimine büyük önem vermekte­dir. Kütüphanelerimiz gerek bilimsel kaynak açısından gerekse öğren­cilerimiz için ideal bir çalışma ortamı olarak zenginleştirilmektedir.

Farabi Kampüsünde yer alan, 2 Mart 2013 tarihinde tam kapasite ile hizmete giren ve bugün 130.000’den fazla basılı ve yaklaşık 6 milyon elektronik kayna­ğın bulunduğu Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi, 7 gün 24 saat hizmet veren uluslararası standartlara sahip modern tasarımı ile BEÜ’nün kalbi niteliğindedir. Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi 7/24 hiz­met veren sayılı üniversite kütüphanelerindendir. Personel büroları, grup ve sessiz çalışma odaları, magazin bölümü, arşiv ve depolardan oluşan Kütüphanede aylık ortalama kullanıcı sayısı 100-120 bin arasında değişmektedir. Kullanıcılar için 4 adet katalog tarama amaçlı ve 36 adet internet bağlantılı bilgisayar bulunan Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesin­de kullanıcılara kablosuz internet bağlantısı ve günlük gazete hizmeti de sunulmaktadır.

Kütüphanemiz misyonu gereği; üniversitemizde yürütülen çalışmalara paralel olarak hedeflenmiş eğitim-öğretim düzeyine erişilmesini ve araştır­ma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayıp, basılı ve elektronik ortamda üretilen bilgileri, bilişim teknolojileri aracılığı ile kullanıcılarına mesleki etik değerleri gözeterek ulaştırmak, kullanıcıların bilgi gereksinimlerini çağın gerek­leri doğrultusunda karşılamaktadır. Basılı kaynakları nitelik ve nicelik bakımından arttırmak için sürekli koleksiyon geliştirme çalışmaları kapsamında yeni basılı kaynak alımları yapılmakta­dır 135 bine yaklaşan basılı kaynak sayısı ile kolek­siyon büyütülmektedir.

Kullanıcı beklentileri doğrul­tusunda yeni elektronik kaynak alımları yapılmaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin ilk ve tek Türkçe e-kitap veritabanı olan Hiperkitap veri tabanına erişim sağlanmıştır. Haziran 2016 itibarıyla e-kaynak sayımız 5.612.518’e ulaşmıştır. Tüm bu kaynaklar işletmeden psikolojiye, eğitimden kütüphane­ciliğe pek çok alt disiplinde sıralanmaktadır. Bu kaynakların tümüne kütüphanenin web sayfası aracılığıyla erişmek mümkündür. Batı Karadeniz’in köklü üniversitelerinden olan üniversitemiz, kütüphane hizmetlerini geliştire­rek Türkiye’de nitelikli üniversite kütüphanelerin­den olma yolunda ilerlemektedir.

Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi Tanıtım Filmi
7/24 Kütüphane