BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ


Gelecek Burada Şekillenir...

Kaliteli Eğitimin Adresi BEÜ
Uluslararası Üniversite BEÜ
BEÜ, Türkiye'nin
En Çevreci Üniversitesi
Sosyal Üniversite BEÜ
Topluma Duyarlı Üniversite BEÜ
BEÜ Kütüphanesi
7/24 Hizmetinizde
Bölgenin Sağlık Üssü BEÜ
EOBS
Öğrenci Bilgi Sistemi
ve Ders Kataloğu

Tanıtım Broşürleri

Videolar

Fotoğraf Albümü

Ana Sayfa » Topluma Duyarlı Üniversite BEÜ


Sağlığa ve sağlıklı yaşama katkılarıyla adından sıkça söz ettiren Bülent Ecevit Üniversitesi her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Kampüsün Kanında Hayat Var” etkinliği ile dört yıl üst üste Türkiye kan bağışı rekorunu yeniden kırmıştır. Üniversitemiz, Türk Kızılayı Genel Başkanlığı ve Zon­guldak Türk Kızılayı Şubesinin birlikte gerçekleştirdiği “Kampüsün Kanında Hayat Var” kampanyası ile 2012 yılın­da 705, 2013 yılında 1267, 2014 yılında 1453, 2015 yılında 1915 ve 2016 yılında 1625 ünite kan bağışı yapılmıştır.

Bülent Ecevit Üniversitesi çevreye ve topluma karşı sahip olduğu sorumluluk bilincinin bir göstergesi olarak tüm akademik birimlerde öğrenim gören öğrencilerinin aldıkları “Sosyal Sorumluluk Projesi” dersi ile topluma karşılık beklemeden vefa duygusu ile katkı sunmaya çalışmaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri amaçlarına ulaşmakta ve pozitif sonuçlar üniversite-toplum ilişkilerine önemli katkılar yapmaktadır. BEÜ, gerçekleştirdiği yüzlerce sosyal sorumluluk projesi ile topluma bir nebze olsun katkıda bulunmayı, birkaç hayata dokunabilmeyi ve bu hayatların mutluluklarına ortak olabilmeyi hedeflemektedir.

Üniversiteler, bilimin, bilginin özgürce üretildiği ve paylaşılabildi­ği kurumlardır. Bilimi ve bilgiyi üretecek kişinin özgürlüğü yaşam­sal önemde olmakla birlikte, bilginin kendisi de bilgiyi alacak olan kişi de aynı şekilde özgür olmalıdır. Bilgiye ulaşmak ve öğrenmek, daha geniş anlamda eğitim görebilmek, doğuştan kazanılan bir in­san hakkıdır. Herkesin özgür ve eşit biçimde bu hakkını kullanabil­mesi ise çağdaş toplumların vazgeçilmezidir. Engelli öğrencilerin iş yaşamında ve sosyal hayatta önleri­ne çıkarılan fiziksel ve tutumsal engellerle başa çıkmalarına destek olmak, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğudur. İnsan odaklı bir Üniversite olarak, tüm engelli öğrencilerine eğitsel, sos­yal ve kültürel alanda destek olmak da, Bülent Ecevit Üniversitesinin ön­celikleri arasındadır.

2006 - 2007 akademik yılında faaliyetlerine başlayan Bülent Ece­vit Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, “EN­GELSİZ BEÜ Koordinatörlüğü” Öncelikli olarak, Bülent Ecevit Üniversitesinin tüm engelli öğren­cilerine eğitsel sosyal ve kültürel alanda destek olmayı hedeflemektedir. Birim, gerek Üniversitemizde gerekse günlük hayatta engel­lilere karşı var olan önyargıları yıkma, toplumsal duyarlılıkları ve akademik bilinci artırma yolunda pek çok çalışmayı hayata geçirmektedir. Engelli öğrencilerin akademik ve sosyal hayatta önlerine çıka­rılan fiziksel ve tutumsal engellerle başa çıkmalarına destek olan Engelsiz BEÜ Birimi, engelli personel ve personelin engelli yakınla­rı için Üniversitenin her noktasının ulaşılabilir olmasını sağlamak amacıyla hizmetlerini sürdürmektedir.

Engelsiz BEÜ tarafından 2011 yılında hazırlanan ‘BEÜ Fiziksel İm­kânlar Tespit ve Değerlendirme Raporu’ doğrultusunda; Farabi Kampüsünden başlayarak, eski binaların mimari engelleri ve şehrimi­zin coğrafi yapısından kaynaklanan Farabi Kampüsü merdivenleri­nin büyük çoğunluğu yeniden düzenlenerek, pek çok noktaya ram­palar yapılmıştır. 2011 yılından itibaren tüm kampüslerimizde devam eden bina yapımı ve diğer fiziki mekân düzenlemelerinde erişim standartları göz önünde tutularak gerçekleştirilen düzenlemeler, kesintisiz olarak devam etmektedir.

Üniversitemizin her noktasında sürdürülen “engelleri kaldırıyoruz” anlayışıyla Prof. Dr. Durmuş Günay Kütüphanesi’nde Gör-İşit Salonu oluşturulmuş, ve bu hizmet, sadece engelli öğrencilerimiz ve personelimizin değil tüm Zonguldak çevresinde bu sistemden yararlanmak isteyen engelli bireylerin kullanımına açıktır. Gör-İşit Salonunda sesli okuma programı (win-dow eyes), ekran büyütme programı (zoom text), az görenler için doküman büyütücü (cctv clear viev) ve görmeyenler için kitap okuma cihazının (eye pal) bağlı olduğu 3 adet bilgisayar bulun­maktadır.

Bülent Ecevit Üniversitesi, gerek üniversite ortamında gerekse dışarıda engellilere karşı var olan önyargıları yıkmak ve toplumsal duyarlılıkları artırmak amacıyla hayata geçirdiği çalışmalarının kapsamını genişleterek sürdürmeyi hedeflemektedir.

BEÜ Öğrenci Konseyinden Miniklere Anlamlı Ziyaret
Kampüsün Kanında Hayat Var 2015
Kampüsün Kanında Hayat Var