Öğrenci

Öğrenci Çalışma Programı

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Öğrenci Çalışma Programın amacı; öğrencilere, üniversite içinde çalışma olanakları sağlayarak, öğrencilere eğitimlerine yardımcı olabilecek kısmi maddi katkının sağlanması ve iş yaşamına hazırlanmasına yardımcı olmaktır.

Bu programa, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde en az bir ders yılı öğrenci olan, T.C. vatandaşı, lisans ve önlisans öğrencileri başvurabilir. Hazırlık sınıfı öğrencileri, izinli öğrenciler, disiplin cezası olan, genel not ortalaması 2.00 altında olan, uzatmalı ve değişime giden öğrenciler başvuru yapamazlar.

Başvuru yapmaya uygun olan öğrenci Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS)’den bir form temin ederek doldurur. Başvuru sonrasında çalışabileceği bölüm ve birimler listesindeki bölüm / birimlerle görüşerek ders programını aksatmamak kaydıyla kendisini kabul edecek bölüm / birim bulur.

Başvuruyu kabul eden bölüm / birim, öğrenci ile Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi imzalar, öğrenci sözleşmede belirtilen sözleşme başlangıç ve bitiş tarihleri arasında sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4.üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve haklarında sadece İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası hükümleri uygulanır.

Öğrencilerin çalışabilecekleri yerler, öğrencilik statüsü ile uyumlu olacak şekilde tespit edilir. Çalışmalarından istenilen verim elde edilemeyen ve disiplinsiz davranan öğrencilerin sözleşmesi iptal edilerek sigorta çıkışları yapılır.

Öğrenci çalışma limitini doldurmadan sözleşmesini bitirmek isterse, bu isteğini çalıştığı bölüm / birime iletir, bölüm / birim sözleşmeyi iptal eder. Bu durumda öğrenciye o tarihe kadar yaptığı çalışma karşılığı ödenir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin